top of page

Program cjeloživotnog učenja usklađen sa standardima skupova ishoda učenja upisanim u Registru HKO

Vaučer za obrazovanje

Iskoristite financijsku podršku za stjecanje općih, zelenih i digitalnih znanja i vještina obrazovnim programima po HKO standardu.

ZAŠTO ODABRATI OVAJ PROGRAM?

Preporukom o europskom pristupu mikrokvalifikacijama za cjeloživotno učenje i zapošljivost nastoji se poduprijeti razvoj, provedba i priznavanja mikrokvalifikacija među ustanovama, poduzećima, sektorima i državama.

Slaba zastupljenost obrazovanja za poduzetništvo na nižim razinama obrazovanja ukazuje na nužnost obrazovanja biologa i osoba srodnih zanimanja o ovoj tematici. Program će kroz predavanja i samostalan rad potaknuti polaznike na procjenu uspješne implementacije ideje proizašle iz znanja stečenog formalnim obrazovanjem. Program će potaknuti i razvoj svijesti polaznika o važnosti vlastitog profesionalnog napretka kako bi osnažili svoju ulogu u razvoju hrvatskog gospodarstva prema načelima održivosti. 

Green Buildings
Green Bottles

Usavršavamo:

       1. Kritičko mišljenje 

 2. Proces planiranja i organiziranja   

3. Prodaju, financije i upravljanje poduzetničkim pothvatom 

Green Recycle Symbol
pexels-anete-lusina-4792286.jpg

Uvjeti za upis

Program je namijenjen osobama koje su završile srednjoškolsko obrazovanje prirodoslovnog područja ili jedan od studija koji se izvode na Odjelu za biologiju te magistrima i inženjerima iz područja prirodnih, biomedicinskih i biotehničkih znanosti, koji nisu stekli dovoljno znanja o navedenoj tematici, a koji žele pokrenuti ili unaprijediti postojeći poduzetnički pothvat. Program mogu upisati i osobe koje ne žele ostvariti poduzetničku karijeru, ali im je u svrhu uspješnog obavljanja poslovnih aktivnosti potreban razvoj poduzetničkih kompetencija i jačanje zelenih vještina.

Raspored

01. blok

25. i 26. travnja

16:00 – 20:00 h

02. blok

2. i 3. svibnja

16:00 – 20:00 h

04. blok

16. i 17. svibnja 16:00 – 20:00 h

18. svibnja 10:00-13:00 h

05. blok

13. i 14. lipnja

16:00 – 20:30 h

06. blok

17. i 18. lipnja

16:00 – 20:30 h

03. blok

9. i 10. svibnja

16:00 – 20:00 h

Green Hills

Česta pitanja

1. Koliko traje program? Program će se realizirati kroz 65 sati nastave, odnosno 30 sati predavanja i 35 sati seminara, a izvoditi će se kroz 10 tjedana, odnosno kroz tri (3) bloka nastave. Svaki blok planira aktivno sudjelovanje polaznika radom na različitim zadatcima tijekom poučavanja/učenja i jednim završnim projektnim zadatkom čijom (samo)analizom završava pojedini blok. Blokovi se međusobno isprepliću te znanja jednog bloka polaznici implementiraju pri pohađanju i rješavanju zadataka drugih blokova.

2. Koji je optimalan broj polaznika? Optimalan broj polaznika programa s obzirom na prostor, opremu i broj nastavnika i suradnika je 10.

3. Koja je cijena programa? Cijena programa po polazniku utvrđuje se u iznosu od 900,00 €, a maksimalni iznos vaučera za obrazovanje je 842,79 €.

Cjeloviti program cjeloživotnog učenja Biopoduzetništvo 

Naziv potvrde po završetku: Potvrda o završenom programu stručnog usavršavanja za stjecanje mikrokvalifikacije Biopoduzetništvo

bottom of page